Dinala niya sa leeg si Sathirwana

At sinumang makakakita na pinanganak niya si Shaterwana sa kanyang leeg, dapat niyang ipaliwanag sa pamamagitan ng pagdadala ng kaligtasan ng mga tao .