Sinusundan niya ang patay at lalabas

At sinumang makakakita na siya ay sumusunod sa isang patay at tumayo sa likuran niya kapag siya ay lumabas at pumapasok, pagkatapos ay ginaya niya sa kanyang mga kilos ang namatay na nakita niya, at isinasaalang-alang niya ang kabutihan o katiwalian ng namatay .