Nakikita ang mga santos at matuwid at kapalit

At sinumang makakakita ng isa sa mga banal, matuwid, kapalit, at yaong karapat-dapat dito, ang pagkakaroon ng kabutihan, pagpapala, at seguridad, at sinabing ang mga nag-aalala at namimighati ay lalabas sa kagalakan at kasiyahan, at sinumang makakakita na siya ay nakadamit sa kanilang damit at karapat-dapat sa na, pagkatapos ito ay isang exit mula sa takot at kalungkutan sa seguridad at kagalakan. At kung sino man ang makakakita na siya ay nagsasalita sa mga marangal na tao, sasaktan niya ang mga tao nang maayos