Al-Kirmani at Al-Khattim

Sinabi ni Al-Kirmani: ~Sinumang nakakita na ang isang hari ay nagbigay sa kanya ng isang selyo upang selyohan ito, kung siya ay karapat-dapat para sa posisyon, makukuha niya ito mula sa hari, makakaya niya, at kung hindi siya magkasya, pagkatapos ito ay isang benepisyo sa anumang kaso . ~