Isang ungol na tunog

Umangal na tunog Kung naririnig mo ang whining sound sa isang panaginip, hinuhulaan nito ang mga kasawiang-palad at malungkot na balita . Kung maririnig ng isang babae ang pag-ungol, iiwan siya ng kanyang kalaguyo at siya ay mabubuhay na mag-isa sa kawalan ng pag-asa at maling akala .