Itinanim ng Sultan ang bagay

Itinanim ng Sultan ang bagay sa kanyang kamay na nagpapahiwatig ng gastos nito, at ang mga tainga ay nakolekta sa kanyang kamay o sa isang balon o isang mangkok ng pagkuha ng pera mula sa nakuha ng ibang tao o isang agham na natutunan niya, at kinukuha ang mga punla kung nasayang ang iba. , at tinamaan sila ng pera na hiwalay sa mga kasama niya .