Kahon

Ang pagbubukas ng mga kahon sa isang panaginip ay nangangahulugang hindi inaasahang yaman at masayang paglalakbay sa malalayong lugar na maaaring maganap na may masayang resulta . Kung walang laman ang kahon, susundan ang pagkabigo sa iba’t ibang mga pagkilos . Kung nakikita mo ang mga kahon na puno ng pera, ito ay nagpapahiwatig ng pagtigil ng mga alalahanin sa trabaho at isang kasiya-siyang pagretiro .