Ang sakit ng pusod

Ang sakit sa pusod, dahil ipinahiwatig ng kanyang mga pangitain na inaabuso ng may-ari nito ang kanyang asawa .