Lumaki ang ilong niya at saka napapikit

At sinumang makakakita na ang kanyang ilong ay lumaki at pagkatapos ay maliit at umusbong, kung gayon siya ay kahirapan at kasuklam-suklam, at kung ang kanyang asawa ay buntis, kung gayon siya ay nahuhulog, at ang sinumang makakakita na ang kanyang ilong ay nahuhulog sa lupa, maaaring mayroon siyang anak na babae. at ang kanyang kabanalan ay aalisin .