Isang aksidente ang nangyari sa loader

At sinumang makakakita na ang isang aksidente ay naganap sa al-Mahmal, kung gayon ang interpretasyon ay nasa hari .