Ichthyosis

Ang isda na nakikita siya sa isang panaginip ay nangangahulugang kasamaan, alitan, pag-aalala at kalungkutan, o puki pagkatapos ng pagkabalisa . At ang kanyang tindera, si Tara, ang kanyang pangitain ay nagpapahiwatig ng Dalal Al-Jawary at Mamluks, ang nagbebenta ng mga hiyas at Mamelukes, ang halal na kayamanan at pera, kaalaman, pagsusumikap at pandaraya . Sinumang bumili ng isang isda mula sa isang isda ay bibili ng isang aliping babae o nagpakasal sa isang babae .