Ang paglitaw ng isang aksidente at kung ano ang hindi karapat-dapat sa ito sa paggising

At kung sino man ang makakakita ng paglitaw ng isang aksidente at kung ano ang hindi angkop sa katulad sa paggising walang mabuti dito .