Sidr

Si Sidr ay nasa isang panaginip ng isang nakatago, mapagbigay na babae . At ang cedar tree ay isang mapagbigay, responsable, banal na tao . At sinuman ang makakakita sa punong ito, ang kanyang usapin ay itataas at mahihirapan ng kabanalan at kaalaman . Sinumang kumakain kay Sidr ay isang matinding karamdaman . At sinumang makakakita na itinaas niya ang puno ng Sidr, tatanggap siya ng pagkabalisa at pagkabalisa .