Ilang

Ang ilang ay nasa panaginip na walang tubig, sapagkat siya, kapayapaan ay sumakaniya, ay nagsabi : (Ang ilang ay isang bahay na kung saan walang suka ). Marahil ang ilang ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at mapait .