Kawalang-katarungan

Kawalang katarungan Sinumang nakakakita sa isang panaginip na ang isang tao ay nagkakasala laban sa isa’t isa, kung gayon ang isang di-makatarungang awtoridad ay malapit nang maghari sa kanila . At sinabi na : Ang kawalang-katarungan sa interpretasyon ay patnubay, tulad din ng interpretasyon ng patnubay ay hindi patas .