Mangangaral at pinuno

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi ng isang pangitain ng pagkakaroon ng isang malaking ulo, isang pagtaas ng karangalan at isang maliit laban sa kanya, at ang sinumang makakakita na ang kanyang ulo ay lumago ay nagpapahiwatig ng pag-aasawa kung siya ay walang asawa, at para sa mayaman kung siya ay mahirap, at kung siya ay mayaman kung gayon maraming mga bata at nasa kuko kung siya ay isang mandirigma .