Salmi at Sadr

Sinabi ni Al-Salmi al-Sadr, ~Ang kahon ng lalaki ay binibigyang kahulugan. Anumang nangyari dito, maiugnay ito sa kanya . ~