Ang bihirang pagkamatay ni Abu Bakr bin Sirin

Isa pang babae ang lumapit sa kanya habang nagpapakain siya at sinabi: O Abu Bakr, nakakita ako ng isang pangitain, at sinabi niya sa kanya, gupitin o umalis hanggang sa kumain ako, at sinabi niya na iiwan kita upang kumain. Pagkatapos sinabi niya si Qusay Ali. Sinabi ko na nakita ko ang buwan na pumasok sa chandelier, kaya isang tumatawag sa akin mula sa likuran ko, kaya pinaliit ko ang kanyang kamay mula sa kanyang pagkain at sinabing aba sa iyo, paano mo nakita? Ang kanyang kulay at siya ay bumangon na kinuha ang kanyang tiyan, at sinabi ng kanyang kapatid na si Malik, at sinabi niya, Inangkin ng babaeng ito na ako ay namatay nang pitong araw, kaya’t siya ay inilibing sa ikapitong, nawa’y maawa ang Diyos