Ang pananakop

Ang pagbukas ng mga kandado at mga saradong lugar sa isang panaginip ay nangangahulugang pagpapadali sa mahirap at pinadali ang kabuhayan .