Balat

Ang katad ay isang dyaket ng isang tao, at iniwan ko siya sa kanyang pera sa kanyang buhay at kamatayan . At sinumang makakakita sa isang panaginip na parang ang kanyang balat ay natabla tulad ng isang tupa na natuklap, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang kanyang kamatayan kung siya ay may sakit, at kung siya ay malaya sa mga sakit kung gayon ito ay mahirap at ito ay nahayag . Ang katabaan sa katawan ay ang lakas ng relihiyon at pananampalataya . Kung nakikita niya ang kanyang katawan bilang katawan ng isang ahas, pagkatapos ay ipinakita niya kung ano ang nagtatago ng poot . At ang balat ay isang proteksyon para sa mga tao at iba pa, at ang isang tao ay tungkol sa kanyang ama at ina, kanyang kapangyarihan at pera, kanyang tahanan at kanyang mga damit, kanyang asawa at kanyang lupain, kanyang kagalingan at kanyang karamdaman, kanyang ekspresyon at kanyang pananampalataya . Ang paghagupit ng isang tao ay maaaring tumutukoy sa kanyang kaaway at sa kaibigan na natutulog dito, sapagkat siya ay magpatotoo laban sa may-ari nito sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli . Marahil ang balat ay nagpapahiwatig ng pasensya at katigasan ng ulo sa mga bagay . Sinumang makakakita ng kanyang balat nang maganda sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kabutihan, ginhawa, at paggaling mula sa mga karamdaman . Kung siya ay patay at ang kanyang balat ay nakikita na maayos, ipinahiwatig niya na siya ay nasa kaligayahan ng Paraiso, at kung nakikita niya ito bilang makapal o itim, ipinapahiwatig niya na siya ay nasa paghihirap . At ang pagdidilim ng balat sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pag-iwan ng relihiyon . Kanino ang isang regalo isang batang Nubian ay binibigyan ng isang tupa ng uling . At kung sino man ang makakakita ng mga itim na kababaihan na nangangasiwa sa kanya, ang mabuti na pinangangasiwaan niya para makita ang mga ito ay maraming marangal, ngunit sila ay kaaway . At mamula . Sa interpretasyon, kaugnayan at kaluwagan . At sinabing : Kung ito ay maputi na may pula, ang may-ari ay makakakuha ng kaluwalhatian . At zero . Kulay ay kasiya-siya . At sinumang itim at nakikita sa isang panaginip na siya ay maputi, magdurusa siya sa kahinaan, kahihiyan at pagkabalisa . Kung nakikita niya na ang kanyang katawan at mukha ay pula, kung gayon siya ay magiging mahabang pag-aalaga . Ang mga balat ng iba pang mga hayop ay isang mana . At sinabing : Mga bahay na katad na kabilang dito . At kung ang hari ay pinagpulutan ng balat ng mga tao, ay pinahihirapan niya sila, at kinukuha ang kanilang salapi . At sinumang maghubad ng balat ng isang makata, ninakaw niya ang buhok sa kanya .