Abu Saeed ang mangangaral at sakit

Tungkol sa oryx, sinabi ni Abu Saeed, ang mangangaral, na ito ay binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga nakakasamang sangkap at ang kanilang laman ay maraming pera .