Pineke

Tulad ng para sa huwad, ito ay binibigyang kahulugan sa mga paraang sinabi ni Ibn Sirin, ang huwad, kung ito ay matamis na kabutihan, ay humahantong sa pagganyak ng kabutihan, benepisyo, kasiyahan at pera, at kung ito ay walang panlasa, pagkatapos ito ay ipinahayag laban dito .