Isang idolo ng ginto

Kung mayroon kang idolo na sinamba niya sa ginto, kung gayon siya ay malapit sa isang tao na kinamumuhian ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at kung ano ang kinamumuhian niya ay nangyari sa kanya, at ipinahiwatig ng kanyang mga pangitain na ang kanyang pera ay nawala sa kahinaan ng kanyang relihiyon .