Lumberjack

Ang nakakita ng isang taga-kahoy sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng may-ari ng mana, sapagkat tinatapon niya ang namatay sa mga puno . At ang kanyang paningin ay maaaring magpahiwatig ng mga kita at benepisyo, lalo na sa taglamig . Marahil ang pangitain ng tigputol ng kahoy ay ipinahiwatig ang paghahatid ng pagsasalita, at ang pagkakasala at kasalanan, at ang taguputol ng kahoy ay ang pinuno ng tsismis .