Uminom ng yogurt

At kung sino man ang makakakita na umiinom siya ng gatas mula sa kanyang dibdib, ipinagkanulo niya ang kanyang kita at kabuhayan .