zebra

Ang isang zebra ay nangangahulugang kasalanan sa isang panaginip, kaya’t ang sinumang makakakita na siya ay may tuhod, at mahuhulog, hayaan siyang mag-ingat sa kasalanan . At ang asno ng zebra, kung inalagaan, ay nagpapahiwatig ng mabuti . At kung ang natutulog ay nakakita ng isang domestic na asno na naging ligaw, nagsasaad ito ng pinsala . At ang asno ng zebra ay nangangahulugang asawa o batang lalaki na matigas ang ulo at malupit, pati na rin ang ligaw na baka, ngunit marami itong pagmamahal at awa sa mga bata . At sinumang sumakay sa isang asno habang sinusunod ito, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang pagsuway, at kung ang asno ay hindi pinahiya, at nakita niya na pinatay ito, o pilit na pinipilit, pagkatapos ito ay naging matindi sa pagsuway at takot . Kung ang isang zebra ay pumasok sa kanyang bahay, ang isang tao na walang mabuti sa kanyang relihiyon ay pumasok dito, at sinumang sumakay sa isang zebra, siya ay lilisan mula sa katotohanan patungo sa kabulaanan at iwanan ang pamayanang Muslim .