Kumakain siya ng karne ng jackal

At sinumang makakakita na kumakain siya ng kanyang laman, ipinapahiwatig nito na ang pera ay nakuha mula sa isang kaaway, kasing dami ng kanyang kinakain, ang kanyang balat, buhok at buto ay nagpapahiwatig ng pera .