Ang stick

Ang stick : isang tao na matanggap at hindi masabi sa pagpapaimbabaw . Sinuman ang makakakita na parang may isang stick sa kanyang kamay, pagkatapos ay humingi siya ng tulong ng isang tao na may ganitong karakter, at nakukuha niya ang hinahanap at sinakop ang kanyang kaaway at pinapataas ang kanyang pera . Kung nakikita niya ang guwang na stick at nakasandal siya dito, mawawala ang kanyang pera at itinago niya iyon sa mga tao . Kung nakita niyang nasira ito, kung siya ay isang mangangalakal, natalo siya sa kanyang pangangalakal, at kung siya ay isang natanggal na gobernador . Kung nakita niya na parang sinaktan niya ang isang lupa ng isang stick kung saan mayroong isang salungatan sa pagitan niya at ng iba, pag-aari niya ito at mapagtagumpayan ang kanyang pagtatalo . Kung nakita niya na parang pumipihit siya ng stick ay mabilis siyang namatay .