Pagbabasa ng Surat Al-Falaq

Surat Al-Falaq: Ang sinumang magbigkas nito ay makikintal at makatipid mula doon, o mai-save mula sa mga sakit at peste at ligtas mula sa kasamaan ng mundo. Sinabing siya ay naligtas mula sa kasamaan ng mga kababaihan at mga bruha, at magkakaroon siya ng masaganang kabuhayan.