Agitator

Ang nang-agaw : isang lingkod na nag-aaliw ng mga alalahanin .