Kumuha ng isang bagay mula sa Kaaba

At sinumang makakita na kung may kinuha siya mula sa Kaaba, pagkatapos ay magdusa siya ng isang bagay mula sa Caliph .