Worm

Mga bulate : sa tiyan, ang kanyang mga anak na siyang mite ng kanyang pera : ang mga silkworm : ang mga paksa ng Sultan .