Kadal

Kadal : isang tao ng metamorphosis, isang labanan na nomad, at nakikita siya sa isang panaginip ay isang sakit .