Hit pilak

Sinumang nakakakita na siya ay sinaktan ang pilak, alinman sa mga tablet o ingot, pagkatapos ito ay binibigyang kahulugan ng kagalakan at kasiyahan, at marahil ay ipinahiwatig na naganap ito sa paggising at ito ay pagkabalisa at kalungkutan, kaya’t kailangan niyang malaman tungkol dito pangitain ng tagakita .