Pumasok sa Langit, huwag ipasok ito

Kung nakikita niya na para bang sinabi sa kanya na pumasok sa Paraiso, kung gayon hindi siya pumapasok dito, kung gayon ang kanyang mga pangitain ay nagpapahiwatig ng pag-abandona ng relihiyon, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ At hindi sila pumapasok sa recourse hanggang sa ang kamelyo ay pumasok sa lason ng pinasadya . ~