Mercury

At kung sino man ang makakakita ng isang mercury sa kanyang kamay, iniiwan niya ang isang tao na may mga petsa . At kung kinain niya ito, siya ang pinahirapan ng likod .