Magsakop sa isang baboy

At sinumang makakakita na natalo niya ang isang baboy, nakuha niya ang kanyang pag-asa mula sa kanyang kaaway, at ang baboy ay ipinagbabawal ng pera, at ang pagkain nito ay nagkakasala .