Gupitin ang testicle at ang lalaki

At sinumang pinutol ang kanyang testicle, ang mga batang babae ng lalaki ay pinutol mula sa kanya . At sinumang walang alaala, ang mga lalaking bata ay hiwalay mula sa kanya, at kung makita ng kalbo na siya ay may buhok, magkakaroon siya ng pera .