Moored bangka

Ang mga nakasuot na bangka ay mga kulungan