palubsob

Kung sino man ang makakakita na siya ay nagpapainit ng mga itlog, pagkatapos ay nakakaapekto siya sa mga kababaihan at mananatili sa kanila .