Nasira

Pinsala Kung ang isang tao ay nakikita ang kanyang sarili sa isang panaginip na siya ay napinsala sa kanyang pagdarasal, ipinapahiwatig nito ang hangarin sa mundo at ang adorno nito, pagtalikod mula sa Kabilang-Buhay at kaligayahan nito, at pagkahilig ng mga sikolohikal na hangarin .