Meander

Ang pag-ikot ng isang tao sa isang panaginip ay katibayan ng paghamak sa mga biyaya, pagtatago at pagkukunwari ng kahirapan, pangangailangan at pandaraya, pag-abandona ng mga magulang o asawa, mga anak at kawalan ng kaalaman, pati na rin pagkabulag .