Muharram

Sinuman ang makakakita ng buwan ng Muharram, ito ay mabibigyang kahulugan sa tatlong paraan, dignidad, Hajj, at isang pagpapakita ng kaligayahan,