Kwashi

Kinokolekta ni Kouachi ang basahan at papel mula sa mga katok at basag . At ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkolekta ng pera mula sa ayon sa batas at ipinagbabawal .