Ang ubasan

Ang pagkamapagbigay ay nasa isang panaginip ang kaluwalhatian at karangalan ng nagtanim dito, pati na rin ang natitirang mga puno . Ang pagkamapagbigay ay ipinahayag ng isang mayamang babae . Si Dalieh ay isang matapat at mapagbigay na babae . Sinabi na : Ang pagkamapagbigay ay isang mapagbigay na tao . At sinumang makakakita ng isang ubasan na buntis sa taglamig, ipinapahayag niya ang isang babae na ang pera ay nawala . At sinumang nakakakita ng kabutihang loob at mga paraan nito, makikinabang siya mula sa isang taong may relihiyon at pagsunod . At ang ubasan ay isang mabuting gabay para sa mga nais magpakasal upang makipag-away sa bawat isa. Ang ubasan ay isang magandang, mayamang babae na may mga alipin, tulad ng hardin ng ubasan . At sinumang makakakita ng isang puno ng ubas na sumibol sa itaas ng kanyang ulo, ito ay magkakaroon ng mga sugat sa kanyang ulo .