Nanatili ang dila niya sa isa sa mga ito

At sinumang makakakita na ibinuhos niya ang kanyang dila sa isa sa kanila na may imoralidad, siya ay matatalo sa kanyang kaayusan .