Ang pangitain ni Job

At sinumang makakakita kay Job, siya ay nai-save mula sa mga karamdaman at sakit at ang kanyang mga kondisyon ay naayos na, at sinabi na sinumang nakakita kay Job, at kung siya ay may sakit o may pasyente, siya ay gagaling ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat .