Surat Al-Mumtahanah

Ang Surat Al-Mumtahanah na sinumang magbanggit nito ay magiging prangka at maaaring subukan ang ilan sa kanyang mga gawa . At sinabi ni al-Kirmani na sasamahan niya ang mga tao ng katuwiran, at sinabi na ang pagsisisi, kabutihan at pangangalaga ng dila . Sinabi ni Jaafar al-Sadiq, ~Nakuha mo ang pagmamahal para sa kanya at maaaring humantong ito sa pagkawala ng buhay .~