Ang mga patay ang naglulutas nito

At sinumang makakakita na ang patay ay determinadong dumating, kung gayon siya ay mabuti at may mahabang buhay .