Ang ahit na ulo ay ahit

Sinabi niya na ang pangitain ni Jafar Sadiq ay nag- ahit ng ulo na nakatuon sa limang aspeto ng paglalakbay at paglalakbay Azzedine at prestihiyo ng talata na ~ Mahgayn ang iyong mga ulo at huwag mag-atubang ~ Ngunit kung ang mga tao ng estado ay hindi Mahmoud, ngunit upang maging ugali niya sa ang pag-ahit ng ulo noong Biyernes ng paulit-ulit na ito ay hindi masama at sinabing haba ng buhok kung lumampas nang mag-isa Kahinaan upang suportahan ang kanyang pamilya, at sinasabing kasawian, at sinasabing maraming mga bata, takot at alalahanin .